ވާހަކަ
އެއްދުވަހަކު ފިނިއަށްޓެއްގައި ޖައްސާލައިގެން ސިނގިރެޓެއް ރޯކުރަން އިން ފައިޒާން ފެނިފައި އޭނާގެ ރައްޓަސަކު ސުވާލުކުރިއެވެ. "ކަލޭ ސިނގިރެޓު ބުޔުން ހުއްޓާކަށް ނުވޭ ހެއްޔެ؟" އެވަޤުތު ވަރަށް ހަމަޖެހިލައި...
އަދި ކިޔާލަން
އެންމެ ފަހުގެ