ކުޅިވަރު
ނ. ފޮއްދޫ ސްކޫލުގް ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި ޙާއްސަ ނެޓްބޯލް މެޗެއް އިއްޔެ ކުޅެފި އެވެ. މިމެޗަކީ އެސުކޫލުގެ އަންހެން ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި ނެޓްބޯޅަށް އަށް ލޯބި ޖެއްސުމުގެ ގޮތުން ކުޅެވުނު މެޗެކެވެ.  ...
އަދި ކިޔާލަން
ޔޫއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގަދަ 16ގެ ދެވަނަ ލީގުގައި، މިރޭ ކުޅުނު މެޗުން އަޔެކްސް އަތުން ބަލިވެ، ވޭތ...

ބީ.ޑަބްލިއު. އެފް ލެވެލް 1 ގެ ކޯޗް އެޑިއުކޭޝަން ކޯހެއް  ނ.ހޮޅުދޫގައި ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ. އެގޮތ...

މިއަހަރަކީ ބެޑްމިންޓަން ގައި އާ އުސްމިނަކަށް ހޮޅުދޫ  ދާނެ އަހަރެއް ކަމަށް، ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއ...

މެނާސްކޫލް އިންޓަރ ހައުސް ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި ، ދިއްގާ ހައުސް ސީނިއަރ ޓީމް އަދި ހިރ...

މިދިޔަ އަހަރުވެސް ސީނިއަރ ބައިގެ ތަށި ހިރުނދު ހައުސް ހޯދިއިރު  ޖޫނިއަރ ބައިގެ ތަށި ހޯދާފައިވަނީ...

މެނާސްކޫލް އިންޓަރ ހައުސް ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގެ ޖޫނިއަރ ލެވެލުން އިއްޔެ ކުޅެވުނު މެޗްގައި މަދޮށި ހ...

މެނާސްކޫލް އިންޓަރ ހައުސް ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގެ  ސީނިއަރ ބައިގެ ފުރަތަމަ މެޗްގައި މަދޮށި ހައު...

އެންމެ ފަހުގެ