ދީން
އިސްލާމްދީނުގައި ޒިނޭ ޙަރާމްކުރެއްވުމާ ގުޅިގެން އެކަމަށް މަގުފަހިވާ ހުރިހާ ދޮރެއް ބަންދު ކުރެއްވިއެވެ. އެގޮތުން، އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން އެބައިމީހުންގެ ބެލުން ތިރިކުރުމަށް އަމުރު ކުރެއްވިއެވެ. ހިލޭ...
އަދި ކިޔާލަން
ނ. ކެނދިކުޅުދޫ މިސްކިތުގެ ބިންގާ ރައީސް ޞާލިޙް އިއްޔެ އަޅުއްވައިދެއްވައިފިއެވެ. މިއީ އެމަނިކުފާނު ރަ...

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގިނަ މަދަރުސާތަކެއްގައި ކިޔެވުން ފަށަނީ އެސެންބުލީއެއް ބޭއްވުމަށްފަހުއެވެ. ގިނަ މަދަރ...

ތިރީގައި އެވަނީ އައްޝައިޙް އާދަމް ޝަމީމްގެ ޤަލަމުން، މައްޔިތާގެ މޫނު ބަލަން ދިއުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެ...

ޝެއިހް އިބްރާހިމް ފަރީދު އަހުމަދުގެ ހާއްސަ  ދަރުސެއް އަންނަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ވެލިދޫގައި އޮންނ...

އެންމެ ފަހުގެ