ސިއްޚީ
މަދިރި އާލާވާ ތަންތަން ނަައްތާލުމަށް އަދި މަދިރި މަދުކުރުމަށް ނ. ޅޮހީ ކައުންސިލާއި އެރަށު ސިއްޙީ މަރުކަޒު ގުޅިގެން ސާފު ކުރުމުގެ ހަރަކާތެއް އިއްޔެ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި އެވެ. އެގޮތުން، މިހަރަކާތުގައި ސ...
އަދި ކިޔާލަން
ދުނިޔޭގެ ސިއްޙަތު ދުވަސް ނ. ވެލިދޫ ގައި ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކޮށްފި އެވެ. އެގޮތުން، އިއްޔެ ވެލިދޫ ސިއ...

ނ.ވެލިދޫގައި އަލަށް އިމާރާތްކުރަން ހަމެޖެހިފައިވާ ހޮސްޕިޓަލްގެ ކުރެހުންތަކާއި ބީ.އޯ.ކިޔު ތައްޔާރުކޮށ...

މޯލްޑިވްސް ބުލަޑް ސަރވިސްގެ ޓީމެއް ނ. އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގައިފި އެވެ.&nbs...

ނ.ލަންދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒު މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހެލްތް މިނިސްޓްރީން ބަޔަކާ ޙަވާލުކޮށްފިއެވެ. އ...

ދުނިޔޭގެ ޓީބީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް، ނ. މަނަދޫ، އަތޮޅު ހޮސްލިޓަލްގެ ފަރާތުން، ނ. އެޓޯލް އެޑިއުކޭޝަން...

ނ. މަނަދޫގައި ހުންނަ ނ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް އިތުރަށް ބޮޑުކުރުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމައިފި އެވެ. ހެލްތް...

ނ.ވެލިދޫގައި ހޮސްޕިޓަލް އިމާރާތެއް ހެދުމަށްޓަކައި އެ އިމާރާތުގެ ކުރެހުންތަކާއި ބީ.އޯ.ކިޔު ތައްޔާރުކޮ...

"އޮރެންޖް"އޭ ބުނެފިނަމަ ނޭނގޭނެ މީހަކު އުޅޭހެނެއް ހިއެއް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް، "ނާރިނގު"އޭ ބުނެފި ނަމަ...

ނ. ވެލިދޫގައި ހޮސްޕިޓަލް އެޅުމަށް ފުރަތަމަ ހަަމަޖެހުނު ބިން ކުޑަވެ، ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަދަނޑު ސަރަހައްދު،...

އެންމެ ފަހުގެ