މޯލްޑިވްސް ބްލަޑް ސަރވިސްގެ ހިދާޔާ ސްކޫލުގައި ހަރަކާތްތަކެއް!
މޯލްޑިވްސް ބްލަޑް ސަރވިސުން ހިދާޔާ ސްކޫލުގައި ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން

މޯލްޑިވްސް ބްލަޑް ސަރވިސްގެ ފަރާތުން ހިދާޔާ ސްކޫލުގައި ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގައިފިއެވެ.

އެގޮތުން، މޯލްޑިވްސް ބްލަޑް ސަރވިސުން ވަނީ އެސްކޫލްގެ ބެލެނިވެރިންނާއި ދަރިވަރުންނަށް ތެލެސީމިއާ އަދި ލެޔާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެސަންއެއް ކުރިއަށް ގެންދިޔައެވެ. ހަމައެހެންމެ، ހިދާޔާ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުން ތެލެސީމިއާއަށް ޓެސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތްވެސް މޯލްޑިވްސް ބްލަޑް ސަރވިސްގެ ފަރާތުން ސްކޫލްގައި ދީފައިވެއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ބްލަޑް ސަރވިސް އިން ވަނީ، ނ. ކުޑަފަރިގައި ވެސް މިހަރަކާތައް ހިންގާފައެވެ.

 

މޯލްޑިވްސް ބްލަޑް ސަރވިސުން ހިދާޔާ ސްކޫލުގައި ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން
މޯލްޑިވްސް ބްލަޑް ސަރވިސުން ހިދާޔާ ސްކޫލުގައި ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން
މޯލްޑިވްސް ބްލަޑް ސަރވިސުން ހިދާޔާ ސްކޫލުގައި ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން
މޯލްޑިވްސް ބްލަޑް ސަރވިސުން ހިދާޔާ ސްކޫލުގައި ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން
މޯލްޑިވްސް ބްލަޑް ސަރވިސުން ހިދާޔާ ސްކޫލުގައި ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން
މޯލްޑިވްސް ބްލަޑް ސަރވިސުން ހިދާޔާ ސްކޫލުގައި ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން
މޯލްޑިވްސް ބްލަޑް ސަރވިސުން ހިދާޔާ ސްކޫލުގައި ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން
މޯލްޑިވްސް ބްލަޑް ސަރވިސުން ހިދާޔާ ސްކޫލުގައި ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން
މޯލްޑިވްސް ބްލަޑް ސަރވިސުން ހިދާޔާ ސްކޫލުގައި ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން
މޯލްޑިވްސް ބްލަޑް ސަރވިސުން ހިދާޔާ ސްކޫލުގައި ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން
މޯލްޑިވްސް ބްލަޑް ސަރވިސުން ހިދާޔާ ސްކޫލުގައި ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން
މޯލްޑިވްސް ބްލަޑް ސަރވިސުން ހިދާޔާ ސްކޫލުގައި ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން
މޯލްޑިވްސް ބްލަޑް ސަރވިސުން ހިދާޔާ ސްކޫލުގައި ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލް

އެންމެ މަގުބޫލު: 7 ދުވަސް
ގުޅޭ ލިޔުންތައް