މޯލްޑިވްސް ބްލަޑް ސަރވިސްގެ ކުޑަފަރި ސްކޫލުގައި ހަރަކާތްތަކެއް!
މޯލްޑިވްސް ބްލަޑް ސަރވިސްގެ ކުޑަފަރި ސްކޫލުގައި ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން.

މޯލްޑިވްސް ބްލަޑް ސަރވިސްގެ ފަރާތުން ކުޑަފަރި ސްކޫލުގައި ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގައިފިއެވެ.

އެގޮތުން، މޯލްޑިވްސް ބްލަޑް ސަރވިސުން ވަނީ އެސްކޫލްގެ ބެލެނިވެރިންނާއި ދަރިވަރުންނަށް ތެލެސީމިއާ އަދި ލެޔާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެސަންއެއް ކުރިއަށް ގެންދިޔައެވެ. ހަމައެހެންމެ، ކުޑަފަރި ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުން ތެލެސީމިއާއަށް ޓެސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތްވެސް މޯލްޑިވްސް ބްލަޑް ސަރވިސްގެ ފަރާތުން ސްކޫލްގައި ދީފައިވެއެވެ.

މިހަރަކާތްތައް ހިންގާފައިވަނީ އިއްޔެ ހަވީރު އަދި ރޭގަނޑުކަމަށް އެސްކޫލުގެ ލީޑިން ޓީޗަރ ރަހުމަތު ﷲ މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ބްލަޑް ސަރވިސްގެ ކުޑަފަރި ސްކޫލުގައި ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން.
މޯލްޑިވްސް ބްލަޑް ސަރވިސްގެ ކުޑަފަރި ސްކޫލުގައި ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން.
މޯލްޑިވްސް ބްލަޑް ސަރވިސްގެ ކުޑަފަރި ސްކޫލުގައި ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން.
މޯލްޑިވްސް ބްލަޑް ސަރވިސްގެ ކުޑަފަރި ސްކޫލުގައި ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން.
މޯލްޑިވްސް ބްލަޑް ސަރވިސްގެ ކުޑަފަރި ސްކޫލުގައި ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން.
މޯލްޑިވްސް ބްލަޑް ސަރވިސްގެ ކުޑަފަރި ސްކޫލުގައި ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން.
މޯލްޑިވްސް ބްލަޑް ސަރވިސްގެ ކުޑަފަރި ސްކޫލުގައި ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން.
މޯލްޑިވްސް ބްލަޑް ސަރވިސްގެ ކުޑަފަރި ސްކޫލުގައި ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން.
މޯލްޑިވްސް ބްލަޑް ސަރވިސްގެ ކުޑަފަރި ސްކޫލުގައި ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލް

އެންމެ މަގުބޫލު: 7 ދުވަސް
ގުޅޭ ލިޔުންތައް