ކުޑަފަރި ސްކޫލް ސްކައުޓް ގުރޫޕުން 9 ޖަމްބޯ ބޭގް ޕްލާސްޓިކްފުޅި އެއްކޮށް ނަމޫނާ ހަރަކާތެއް!
ޖަމްބޯ ބޭގްސް ސްކޫލަށް ގެންދިއުމުގެ ތެރެއިން

ކުޑަފަރި ސްކޫލް ސްކައުޓް ގުރޫޕުން 9 ޖަމްބޯ ބޭގް ޕްލާސްޓިކްފުޅި އެއްކޮށް ނަމޫނާ ހަރަކާތެއް ހިންގައިފިއެވެ.

ނ. އަތޮޅުގައި 6ވަނައަށް އުފެދުނު ސްކައުޓް ގްރޫޕުން ހިންގި މިހަރަކާތުން އެއްކުރެވުނު ޕްލާސްޓިކް ފުޅިތައް މާލެ ގެނެއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ކުޑަފަރި ސްކޫލުން މައުލޫމާތުލިބެއެވެ.

އެނގިފައިވާ ގޮތުން، މިމަހުގެ 11ވަނަ ދުވަހު 9 ޖަމްބޯ ބޭގް ފުރާ ޕްލާސްޓިކް ފުޅި ސްކޫލަށް ގެންދިޔައިރު، މިތަކެއްޗަކީ ރަށުގެ އެކިއެކި ސަރަހައްދުން އެސްކޫލްގެ ސްކައުޓް ކުދިން ހޮވާފައިވާ އެއްޗެއްސެވެ.

ޖަމްބޯ ބޭގްސް ސްކޫލަށް ގެންދިއުމުގެ ތެރެއިން
ޖަމްބޯ ބޭގްސް ސްކޫލަށް ގެންދިއުމުގެ ތެރެއިން
ޖަމްބޯ ބޭގްސް ސްކޫލަށް ގެންދިއުމުގެ ތެރެއިން
ޖަމްބޯ ބޭގްސް ސްކޫލަށް ގެންދިއުމުގެ ތެރެއިން
ޖަމްބޯ ބޭގްސް ސްކޫލަށް ގެންދިއުމުގެ ތެރެއިން
ޖަމްބޯ ބޭގްސް ސްކޫލަށް ގެންދިއުމުގެ ތެރެއިން
ޖަމްބޯ ބޭގްސް ސްކޫލަށް ގެންދިއުމުގެ ތެރެއިން
ޖަމްބޯ ބޭގްސް ސްކޫލަށް ގެންދިއުމުގެ ތެރެއިން
ޖަމްބޯ ބޭގްސް ސްކޫލަށް ގެންދިއުމުގެ ތެރެއިން
ޖަމްބޯ ބޭގްސް ސްކޫލަށް ގެންދިއުމުގެ ތެރެއިން
ޖަމްބޯ ބޭގްސް ސްކޫލަށް ގެންދިއުމުގެ ތެރެއިން
ޖަމްބޯ ބޭގްސް ސްކޫލަށް ގެންދިއުމުގެ ތެރެއިން
ޖަމްބޯ ބޭގްސް ސްކޫލަށް ގެންދިއުމުގެ ތެރެއިން
ޖަމްބޯ ބޭގްސް ސްކޫލަށް ގެންދިއުމުގެ ތެރެއިން
ޖަމްބޯ ބޭގްސް ސްކޫލަށް ގެންދިއުމުގެ ތެރެއިން
ޖަމްބޯ ބޭގްސް ސްކޫލަށް ގެންދިއުމުގެ ތެރެއިން
ޖަމްބޯ ބޭގްސް ސްކޫލަށް ގެންދިއުމުގެ ތެރެއިން
ޖަމްބޯ ބޭގްސް ސްކޫލަށް ގެންދިއުމުގެ ތެރެއިން
ޖަމްބޯ ބޭގްސް ސްކޫލަށް ގެންދިއުމުގެ ތެރެއިން
ޖަމްބޯ ބޭގްސް ސްކޫލަށް ގެންދިއުމުގެ ތެރެއިން

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލް

އެންމެ މަގުބޫލު: 7 ދުވަސް
ގުޅޭ ލިޔުންތައް