ނ. އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ގޮނޑިއެއް އެމް.ޑީ.ޕީއަށް!
#MDP #Agenda19

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ނ. އަތޮޅު 4 ދާއިރާގެ ގޮނޑި ވެސް، އެދާއިރާތަކައް އެމްޑީޕީން ވާދަކުރެއްވި ކެނޑިޑޭޓުން ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.

އެމް.ޑީ.ޕީގެ ކެންޑިޑޭޓުން، ވެލިދޫ ދާއިރާ، މަނަދޫ ދާއިރާ، ހޮޅުދޫ ދާއިރާ އަދި ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑި ކާމިޔާބުކުރެއްވިކަން އީސީގެ ވަޤުތީ ނަތީޖާތަކުން ވަނީ ދައްކާފައެވެ. 

މީގެ އިތުރުން އެމް.ޑީ.ޕީ އިން ވަނީ މުޅި ރާއްޖޭން ގިނަ ގޮނޑިތަކެއް ކާމިޔާބުކޮށް، "ސުޕާ މެޖޯރިޓީ" ނަގާފައެވެ.


ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލް

އެންމެ މަގުބޫލު: 7 ދުވަސް
ގުޅޭ ލިޔުންތައް