ނ. މަނަދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑި ބަގޭ ކާމިޔާބުކޮށްފި!
#Majilis19 #Manadhoo

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި މަނަދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑި، އެދާއިރާއަށް އެމްޑީޕީން ވާދަކުރެއްވި ކެނޑިޑޭޓް އަޙުމަދު ހާރޫން (ބަގޭ) ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.

ބަގޭ އެގޮނޑި ކާމިޔާބުކުރެއްވިކަން އީސީގެ ވަޤުތީ ނަތީޖާތަކުން ވަނީ ދައްކާފައެވެ. ބަގޭ މިގޮނޑި ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ، އެމްޑީއޭގެ ކެންޑިޑޭޓް، ޕީއެންސީގެ ކެންޑިޑޭޓް އަދި އަމިއްލަ ގޮތުން ވާދަކުރި ކެންޑިޑޭޓްއާ ވާދަކޮށްގެންނެވެ.

 

އިތުރު ތަފުސީލު އަންނަނީ...


ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލް

އެންމެ މަގުބޫލު: 7 ދުވަސް
ގުޅޭ ލިޔުންތައް