ނ. ވެލިދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑި މޯޑު ކާމިޔާބުކޮށްފި!
#Majilis19 #Velidhoo

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ވެލިދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑި، އެދާއިރާއަށް އެމްޑީޕީން ވާދަކުރެއްވި ކެނޑިޑޭޓް މުޙައްމަދު އަބްދު ﷲ ޝަފީޤު (މޯޑު) ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.

މޯޑު އެގޮނޑި ކާމިޔާބުކުރެއްވިކަން އީސީގެ ވަޤުތީ ނަތީޖާތަކުން ވަނީ ދައްކާފައެވެ. މޯޑު މިގޮނޑި ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ، އެމްޑީއޭގެ ކެންޑިޑޭޓް އަދި އަމިއްލަ ގޮތުން ވާދަކުރި ކެންޑިޑޭޓްއާ  ވާދަކޮށްގެންނެވެ.

 

އިތުރު ތަފުސީލު އަންނަނީ...


ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލް

އެންމެ މަގުބޫލު: 7 ދުވަސް
ގުޅޭ ލިޔުންތައް