ހެނބަދޫ ސްކޫލުގެ ސްކައުޓް ކޭމްޕް 2019 ނިންމާލައިފި!
ހެނބަދޫ ސްކޫލުގެ ސްކައުޓް ކޭމްޕް

ނ. ހެނބަދޫ ސްކޫލުން ކާމިޔާބު ކަމާއެކު، އެސްކޫލުގެ ސްކައުޓު ކޭމްޕް 2019 ނިންމާލައިފިއެވެ

ޖުމްލަ 30  ދަރިވަރުން ބައިވެރިވި، މިކޭމްޕު ކުރިޔަށް ގޮސްފައިވަނީ މިމަހު 11 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 13 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ނ.ބޮމަސްދޫގައެވެ.

ހެނބަދޫ ސްކުލްގެ ސްކައުޓް ގުރޫޕްއަކީ  ނ. އަތޮޅުގައި 7 ވަނައަށް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ސްކައުޓް ގުރޫޕްއެވެ. އަދި މިއީ މިގުރޫޕްގެ ފަރާތުން ބާއްވު މިފަދަ ދެވަަނަ އަހަރީ ކޭމްޕްކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

 


ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލް

އެންމެ މަގުބޫލު: 7 ދުވަސް
ގުޅޭ ލިޔުންތައް