ފޮއްދޫ ސުކޫލުގެ ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި ނެޓްބޯލް މެޗެއް ކުޅެފި!
....

ނ. ފޮއްދޫ ސްކޫލުގް ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި ޙާއްސަ ނެޓްބޯލް މެޗެއް އިއްޔެ ކުޅެފި އެވެ. މިމެޗަކީ އެސުކޫލުގެ އަންހެން ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި ނެޓްބޯޅަށް އަށް ލޯބި ޖެއްސުމުގެ ގޮތުން ކުޅެވުނު މެޗެކެވެ.

 

ނެޓްބޯލް މެޗު ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައި ވަނީ ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި ދެޓީމަކަށް ބަހާލައިގެންނެވެ. އެގޮތުން، މެޗުގައި ވާދަކުރީ ތުލިޕް އަދި މޭރީ ގޯލްޑް އެވެ. އަދި މެޗު ކާމިޔާބު ކޮށްފައި ވަނީ ތުލިޕް ޓީމެވެ.

މި މެޗުގެ ކުއިން އޮފްދަ މެޗަކަށް ހޮވުނީ ތުލިޕް ޓީމްގެ ޝާއިބާ އެވެ. މި މެޗް ޝަރަފްވެރި ކޮށްދެއްވާފައި ވަނީ ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަބްދު ﷲ ސާމީ އެވެ.

 


ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލް

އެންމެ މަގުބޫލު: 7 ދުވަސް
ގުޅޭ ލިޔުންތައް