ސޯލްޓެޑް ފައިބާސް އިން ގަސްކުނި ކޮށާ މެޝިނެއް ވެލިދޫ ކައުންސިލަށް ހަދިޔާ ކޮށްފި!
....

ނ. ވެލިދޫ ކައުންސިލަށް ސޯލްޓެޑް ފައިބާސް އިން ގަސްކުނި ކޮށާ މެޝިނެއް ހަދިޔާ ކޮށްފި އެވެ.

އެގޮތުން، މި މެޝިނަކީ ގަސް ލަކުޑި އަދި ފަތްވެސް ކޮށޭވަރުގެ މެޝިނެއް ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ. މީގެ އިތުރުން، މި މެޝެލިނަކީ 6000 ޑޮލަރު (92،520 ރުފިޔާ) ގެ އަގު ބޮޑު މުޅިން އައު މެޝިނެކެވެ.

މިއީ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތުގައި ކުނިމެނޭޖް ކުރުމަށް ލިބިގެންދިޔަ އެހީއެއް ކަމަށް އެރަށު ކައުންސިލުން ވިދާޅުވެއެވެ.


ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލް

އެންމެ މަގުބޫލު: 7 ދުވަސް
ގުޅޭ ލިޔުންތައް