މާފަރު ކައުންސިލް 3 އަހަރުވެސް އެއްމެ ފުލުގަަައި!
N. Maafaru | Satallite Photo.

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓަ އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ) އިން ނެރުނު ކައުންސިލްތަކުގެ ރޭންކިން ރިޕޯޓް، 2015 2016 އަދި 2017 ގައި ވެސް ނ. މާފަރު ކައުންސިލް މުޅި ރާއްޖެއިން އެންމެ ފުލަށް ގޮސްފި އެވެ.

 

އެނގިފަައިވާ ގޮތުން، އެ 3 އަހަރުވެސް، އެ ކައުންސިލް ރޭންކުގެ އެންމެ ފުލަށް ގޮސްފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ކިތާބީހެކި ނެތުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. 

 

މުޅި އަތޮޅުގައި ވެސް ވިދިވިދިގެން ތިން އަހަރު ކިތާބީ ހެކި ހުށަހަޅާނަޅައިގެން، މުޅި ރާއްޖެއިން އެންމެ ފުލަށް ދިޔަ ނޫނު އަތޮޅުގެ ހަމައެކަނި ކައުންސިލަކީ މަފާރު ކައުންސިލެވެ. މާފަރު ކައުންސިލްގެ ނަން ވޭތުވެ ދިޔަ ތިން އަހަރު ވެސް ވަނީ ރަތް ކުލައިން ލިޔެވިފަ އެވެ.

 


ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލް

އެންމެ މަގުބޫލު: 7 ދުވަސް
ގުޅޭ ލިޔުންތައް