ނ. އަތޮޅު ތައުލީމަރުކަޒުގެ 38 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސަ ފާހަގަ ކޮށްފި!
ޖަލްސާގެ ތެރޭން

ނ. އަތޮޅު ތައުލީމަރުކަޒުގެ 38 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސަ ފާހަގަ ކޮށްފއެވެ. އެގޮތުން، އެސްކޫލުގެ އަހަރީ ޙާއްސަ ޖަލްސާއެއް މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ވަނީ ބާއްވާފައެވެ.

ތައުލީމީ މަރުކަޒު ރިހިމާލުގައި ބޭއްވި ހަފްލާގައި ވަނީ އެކި ގޮތް ގޮތުން ސްކޫލަށް އެހީވެދިން ފަރާތްތަކުގެ އަގު ވަޒަންކޮށް ހަނދާނީ ފިލާ އަދި ސެޓްފިކެޓް ދީފަ އެވެ. އަދި .މި ޖަލްސާގެ ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވާފައިވަނީ ނ. މާފަރު ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލް ކަނަ ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

ނ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒަށް 38 އަހަރު ފުރުން އިރު، މިހާރު އެ ސްކޫލްގައި ކިޔަވައިދެމުން އަންނަނީ ޒަމާނީ ވަސީލަތް ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ. އަދި ރާއްޖެއާ ދުނިޔޭ ފެންވަރުގެ ވަނަތައް ދަރިވަރުން އަންނަނީ ހާސިލް ކުރަމުންނެވެ.

 


ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލް

އެންމެ މަގުބޫލު: 7 ދުވަސް
ގުޅޭ ލިޔުންތައް