މިއަހަރަކީ ބެޑްމިންޓަން ގައި އައު އުސްމިނަކަށް ހޮޅުދޫ  ދާނެ އަހަރެއް - މޫސާ 
މުބާރާތުގެ މެޗެއްގެ ތެރޭން. | ފޮޓޯ: މޭނާ ސްކޫލް

މިއަހަރަކީ ބެޑްމިންޓަން ގައި އާ އުސްމިނަކަށް ހޮޅުދޫ  ދާނެ އަހަރެއް ކަމަށް، ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް ގެ ރައީސް މޫސާ ނާޝިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އޭނާ މިހެން ވިދާޅުވީ، އިއްޔެ ނިމުނު، މޭނާ ސްކޫލް ބެޑްމިންޓަން ޓާނަމަންޓްގެ ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވާ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައެވެ.

މީގެ އިތުރުން، މިވާހަފުޅުގައި މޫސަ ވަނީ، ހޮޅުދޫގެ ބެޑްމިންޓަން ފެމިލީއަށް އުފާވެރި ޙަބަރުތަކެއް ވެސް  ދެއްވާފައެވެ. ނ. ހޮޅުދޫ ފާހަގަ ކުރެވެނީ، ބެޑްމިންޓަނުގައި ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދައިފައިވާ ކުޅިވަރުގެ ރޫޙު ކަށިން ނެރޭ ރަށެއްގެ ގޮތުގައެވެ.


ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލް

އެންމެ މަގުބޫލު: 7 ދުވަސް
ގުޅޭ ލިޔުންތައް