މެނާ ސްކޫލް ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގެ ޖޫނިއަރ ކެޓަގަރީން ޗެމްޕިއަންކަން، ދިއްގާ ހައުސްއަށް!
މުބާރާތުގެ މެޗެއްގެ ތެރޭން. | ފޮޓޯ: މޭނާ ސްކޫލް

މިދިޔަ އަހަރުވެސް ސީނިއަރ ބައިގެ ތަށި ހިރުނދު ހައުސް ހޯދިއިރު  ޖޫނިއަރ ބައިގެ ތަށި ހޯދާފައިވަނީ ދިއްގާ ހައުސްއެވެ.

މެނާސްކޫލް އިންޓަރ ހައުސް ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި ، ހިރުނދު ހައުސްގެ ޖޫނިއަރ ޓީމް އަދި ދިއްގާ  ހައުސްގެ ޖޫނިއަރ ޓީމް ކުޅުނު މެޗު، ދިއްގާ ހައުސުން ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. 

މިދިޔަ އަހަރުވެސް މިމުބާރާތުގެ ޖޫނިއަރ ބައިގެ ތަށި ދިއްގާ ހައުސް ކާމިޔާބުކުރިއެވެ. އަދި  މިދިޔަ އަހަރު ސީނިއަރ ބައިގެ ތަށި ކާމިޔާބުކުރީ ހިރުނދު ހައުސްއެވެ.

މިމެޗު ކުޅެފައި ވަނީ އިއްޔެއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން، ފައިނަލް މެޗުގެ އިތުރު މެޗެއް ވެސް އިއްޔެ ވަނީ ކުޅެފައެވެ. އެމެޗާ ގުޅޭ މައުލޫމާތުވެސް ނޫނުއޮންލައިނުން ގެނެސްދީފައި ވާނެއެވެ.


ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލް

އެންމެ މަގުބޫލު: 7 ދުވަސް
ގުޅޭ ލިޔުންތައް